Lúč z tmy

Ocenenie, ktoré každoročne udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti tým, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou.
Čítať viac
Vlado Rafael, člen mimovládnej organizácie eduRoma, hovorí o ocenení Lúč z tmy 2020.

Laureáti 2020

Pozrite si záznam z udeľovania ocenení Lúč z tmy 2020

Ocenenie

Autorom a zakladateľom ocenenia je občianske združenie eduRoma – Roma education project. Ocenenie od roku 2018 vyhlasuje eduRoma spolu s Ústavom romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Rómskym advokačným a výskumným strediskom. Laureátov ocenenia nominuje a schvaľuje nezávislá Rada ocenenia, ktorej každoročne predsedá zástupca alebo zástupkyňa Ústavu romologických štúdií UKF v Nitre.

Vyhlasovatelia

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Spolupracujúce organizácie