Lúč z tmy

Ocenenie, ktoré každoročne udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti tým, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou.
Čítať viac
Vlado Rafael, člen mimovládnej organizácie eduRoma, hovorí o strednej generácii Rómov, ktorá raz ročne nominuje ľudí, ktorí dlhodobo pomáhajú Rómom na Slovensku.

Laureáti 2019

Pozrite si krátke rozhovory s laureátmi ocenenia Lúč z tmy 2019

Ocenenie

Autorom a zakladateľom ocenenia je občianske združenie eduRoma – Roma education project. Ocenenie od roku 2018 vyhlasuje eduRoma spolu s Ústavom romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Rómskym advokačným a výskumným strediskom. Laureátov ocenenia nominuje a schvaľuje nezávislá Rada ocenenia, ktorej každoročne predsedá zástupca alebo zástupkyňa Ústavu romologických štúdií UKF v Nitre.

Vyhlasovatelia

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Spolupracujúce organizácie